GÜNCEL DERMATOLOJİ DERGİSİ

GÜNCEL DERMATOLOJİ DERGİSİ
Değerli Meslektaşlarımız

Sürekli eğitim, tıp mesleğinin vazgeçilemez gereksinimidir. Kitapların yanısıra güncel bilgileri bir araya getiren dergilerin sürekli eğitimdeki yerleri önemlidir ve sürekli eğitim amaçlı bu dergilerin düzenli olarak takip edilmesi, hiç kuşkusuz güncel bilgilere erişmede büyük bir kolaylık sağlar. Dermatoonkoloji Derneği’nin sahibi olduğu “Güncel Dermatoloji Dergisi” Ağustos 2016 tarihinde ilk sayısıyla yayın hayatına başlıyor. Elektronik dergi şeklinde, yılda üç kez yayınlanacak olan dergimiz, dermatoloji ve veneroloji alanında meslek içi eğitim ve alanımızda güncel bilgilerin derlenerek sunulması amaçlarıyla yola çıkmaktadır.
Dergimizin içeriği dört ana başlıkta toplanacaktır:

  1. Güncel derlemeler: Editöryal kurul ve danışma kurulu tarafından belirlenen konularda, alanında başarılı meslektaşlarımızın hazırlayacakları güncel konular ele alınacaktır.
  2. Klinik beceri derlemeleri: Editöryal ve danışma kurulu tarafından belirlenen ve alanımızda klinik becerilerin, olabildiğince görsel olarak zenginleştirilerek hazırlanacağı derlemelerden oluşacaktır.
  3. Kısa derlemeler: Editöryal ve danışma kurulunun belirlediği konularda, kısa ama ana temalara odaklanan, en fazla iki sayfa ve sınırlı kaynaklarla yazılmış derlemelerden oluşacaktır.
  4. Genel derlemeler: Dergimize yayınlanmak üzere gönderilmiş, farklı konularda sizlerden gelen ve literatür bilgilerinin ve deneyimlerin bir araya getirildiği derlemelerden oluşacaktır.

Dergimiz için elektronik ortamda alan kullanımı ULAKBİM/DERGİPARK tarafından sağlanacaktır. Dergimize ücretsiz bir şekilde üye olabilirsiniz. Üyelik ve takip için aşağıdaki adresi kullanarak bir kullanıcı adı ve şifre alarak, ilk sayıdan itibaren dergimizi izlemeniz mümkün olacaktır:

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/gdd/index

Alanımızda hepimize katkı sağlayacağını düşündüğümüz Güncel Dermatoloji Dergisi’ni okuyarak ve okutarak destek olacağınıza emin olduğumuzu bildirir ve saygılar sunarız.

Prof. Dr. Şebnem Özkan
Dermatoonkoloji Derneği Başkanı
Prof. Dr. Aylin Türel Ermertcan
Bölüm Editörü
Prof. Dr. Melih Akyol
Editör
Prof. Dr. İlgen ErtamBölüm Editörü
 
LookUs & Online Makale